تولبار جنبش سبز, نیاز هر سبز اندیش

۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

تعلیق برای دو فعال دانشجویی دانشگاه خیام مشهدسید محمد صادق تابعی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان خیام مشهد و سردبیر نشریه ی دگر پذیری این انجمن به همراه محمد مهدی صالحی نکو عضو انجمن اسلامی دانشجویان خیام از سوی کمیته ی انضباطی این دانشگاه به یک ترم تعلیق، توبیخ و درج در پرونده محکوم شدند.
سید محمد صادق تابعی که در 16 بهمن 88 به علت حضور در سه راه راهنمایی مشهد دستگیر و بازداشت شده و پس از یک هفته بازداشت با قرار وثیقه ی 10 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید، این بار به همراه محمد مهدی صالحی نکو که در 18 تیر 88 بازداشت شده بود، به اتهام انتشار نشریه ی دگرپذیری انجمن اسلامی دانشجویان خیام از سوی کمیته ی انضباطی این دانشگاه به یک ترم محرومیت از تحصیل، توبیخ و درج در پرونده محکوم شدند.
صادق تابعی می گوید:
بر خلاف اتهام هایی چون معاند و برانداز که همیشه به ما نسبت می دهند، اصلاح طلب هستم و تفکر رادیکالی ندارم. اما نمی توانم منکر سوق پیدا کردن جامعه به سمت انقلابی گری شوم. هنگامی که دانشجویان از انتشار یک نشریه ی ساده و
خود سانسور شده نیز محروم مانده و عملا قصد خفه کردن آنها را دارند، راه برای اصلاح بسته می شود. با چنین رویکردی، مطالب تلطیف شده ای که از طریق این روزنه به صورت قانونی و در آرامش می توانست مطرح شود، جای خود را به اعمال رادیکالی و انتشارات تند و غیرقانونی خواهد داد، که فضای ایجاد شده نه به سود دانشجو و دانشگاه خواهد بود؛ البته این موضوع در رابطه با فضای جامعه نیز صادق است.
مهدی صالحی می گوید:
فشار روز افزون بر نهاد با طراوت دانشگاه که باید محل رشد تفکرات نو باشد، هر روز بیشتر می شود و به جای بالیدن به صداهای نوگرایانه که از این نهاد شنیده می شود، به محض استشمام تفکری که بویی از اقتدار گرای موجود را ندارد، سعی در حذف آن می کنند، غافل از این که با حذف ظاهری و یا دچار روزمرگی کردن افراد، تفکر تغییری نمی کند، بلکه از درون شعله ورتر و فرد را رادیکال تر می نماید.
این حکم درحالی از سوی کمیته ی انضباطی دانشگاه خیام صادر گردیده است که :
1)      وظیفه ی رسیدگی به امور نشریه به عهده ی کمیته ی ناظر بر نشریات بوده و در صلاحیت کمیته ی انضباطی نمی باشد.
2)      از متهمین جهت توضیح و دفاع در جلسه ی کمیته ی انضباطی دعوت به عمل نیامده است.
3)      مسئولیت اخذ مجوز، چاپ، انتشار و محتوای یک نشریه متوجه سردبیر و اعضای هیات تحریریه نمی باشد.
4)      مطابق با آیین نامه ی داخلی انجمن اسلامی دانشجویان خیام، اجازه ی چاپ و انتشار نشریه هر ساله و پس از برگزاری  انتخابات و تعیین اعضا شورای مرکزی جدید، از اعضا قبل به اعضاء جدید انتقال می یابد. طی نامه ی مورخه ی 13/10/89 ، انجمن اسلامی تغییر مدیر مسئول نشریه به اطلاع دبیر شورای فرهنگی دانشگاه رسیده است.
5)      با توجه به انتشار اولین نسخه توسط اعضا جدید در اسفند ماه 89 تا کنون هیچ گونه تذکر کتبی و شفاهی مبنی بر مجوز نداشتن این نشریه به انجمن اسلامی دانشجویان خیام داده نشده است.
6)      طبق ماده ی38 دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر برفعالیت نشریات دانشگاهی در صورتی که نشریه ای بدون اخذ مجوز از کمیته ی ناظر منتشر شود، توقیف شده و انتشار دهنده به مدت یک سال نمی تواند صاحب امتیاز ، مدیر مسئول و سردبیر نشریه ی جدیدی باشد.آزادی خواهان سبز مشهد www.freegreenmashhad.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...